יהודה סינגר

default image

יהודה סינגר

הם היו נקיים מאוד, והשאירו את האזור נקי כמו שהיה לפני שהגיעו.

- יהודה סינגר October 29, 2018