אלישע קוטלירוף

default image

אלישע קוטלירוף

למשך שנים רבות, אנשים באו ואף פעם לא באמת פתרו את הבעיה. לאחר שיחה אחת ל-TzviAir הם ידעו בדיוק מה הייתה הבעיה, ואז תיקנו אותה.

- אלישע קוטלירוף October 29, 2018