דוד בודמן

default image

דוד בודמן

רק TzviAir הצליחו לפתור את הבעיה שהייתה לנו. שירות הלקוחות שלהם הוא מצוין לא רק בהשוואה למתחרים, אלא לשוק כולו.

- דוד בודמן October 29, 2018