דניאל פרייס

default image

דניאל פרייס

TzviAir הגיעו וניקו את מערכת מיזוג האוויר שלי, ולאחר מכאן היה אפשר להרגיש שיפור משמעותי ביעילות שלה.

- דניאל פרייס October 29, 2018